•••  Sindikat vam osigurava: Pravnu pomoć; Zastupanje u ostvarivanju prava iz rada; Kolektivno pregovaranje  •••

Ispis

O nama

on 16 Travanj 2012.

Sindikat zaposlenika u zdravstvu Hrvatske je osnovan 22.listopada 1997. Godine, a 23.listopada uveden je i u registar.

Osnivačka skupština sindikata je bila 22.10.1997.god.na kojoj je izabran za predsjednika Andrej Dermol (KB "Sestre milosrdnice") koji je imao 940 članova i članstvo je raslo do broja od oko1700 članova.  Na redovitom sastanku predsjedništva 20.06.2002,god. Andrej Dermol  je dao neopozivu ostavku koju je predsjedništvo moralo prihvatiti po statutu sindikata.
Do travnja 2003 vršioc dužnosti je bila dr.Nada Mihordin (D:Z:Zagrebačke županije) kad je na izvanrednoj skupštini izabrana Marija Dedić  (O.B.dr.Ivo Pedišić Sisak). Za njenog mandata su osnovane još dvije podružnice, članstvo je naraslo preko 2000 članova.
.Na redovnoj izbornoj skupštini u rujnu 2007 u Topuskom je izabran  Robert Ćibarić (P.B.Vrapče  Zagreb), a do prosinca 2007 je učlanjena još jedna podružnica. Danas sindikat broji skoro 3000 članova sa tendencijom rasta, a što se tiče pregovaranja o kolektivnom ugovoru za djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja, ono isključivo ovisi o Gospodarsko socijalnom vijeću koje određuje po broju članova sindikata tko može pristupiti pregovorima sa socijalnim partnerima.
Od 1998 godine SZZH je organizator sportskih susreta u zdravstvu Hrvatske počevši od 300 sudionika u Umagu, preko Zatona kraj Zadra, Rovinja, Solarisa Šibenika,te sve do 2005 kad se ujedinjuju tri sindikata u organizacijskom odboru sportskih susreta u zdravstvu Hrvatske, da bi 2006  ušao i četvrti sindikat u organizacijski odbor kad je bilo oko 2300 sudionika.
Iz organizacijskog odbora nakon igara 2007 u Umagu istupa Sindikat soc.skrbi koji nije mogao doći do zapaženih rezultata pored sudionika iz zdravstva.

Vijesti