•••  Sindikat vam osigurava: Pravnu pomoć; Zastupanje u ostvarivanju prava iz rada; Kolektivno pregovaranje  •••

Ispis

Tijela sindikata

Skupština - izborna skupština svakih 4 g.

Upravni odbor - povjerenici svih podružnica sindikata

Predsjednik upravnog odborasindikata - reizbor svake 4 g. 

Zamjenik predsjednika upravnog odbora - reizbor 4 g.

 

 

Vijesti