O nama

Poštovani,

Sindikat zaposlenika u zdravstvu Hrvatske (SZZH) osnovan je 1997. godine i udružen je u Maticu hrvatskih sindikata, reprezentativnu sindikalnu središnjicu u Republici Hrvatskoj koja okuplja oko 64.000 članova iz područja javnih i državnih službi i to zdravstva, socijalne skrbi, predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg školstva, znanosti i visokog obrazovanja, djelatnosti mirovinskog osiguranja, knjižnica, pravosuđa, vojske i državnih službi. Glavni cilj i svrha djelovanja SZZH je zalaganje za veće plaće i poboljšanje kvalitete radnih mjesta, jednako kao i uvjeta rada svih radnika. SZZH trenutno nije dovoljno velik po broju članova da postane reprezentativan za kolektivne pregovore, ali svakodnevnim radom i postignutim rezultatima na dobrom smo putu da to ubrzo postanemo. Samim ulaskom u Maticu hrvatskih sindikata ušli smo u Veliko i Malo vijeće Matice koja je punopravni socijalni partner na nacionalnoj razini, što nama i drugim njenim udruženim sindikatima omogućava sudjelovanje u nizu različitih radnih skupina i povjerenstava za izradu svih relevantnih zakona i podzakonskih propisa koji se donose u RH, kao i utjecaj na donošenje strategija i svih drugih važnih dokumenata koji su relevantni za prava radnika. Kroz sudjelovanje u Gospodarsko-socijalnom vijeću, kao najvišoj instituciji tripartitnog socijalnog dijaloga u našoj državi, kreiranje zakonodavnog okvira, javna istupanja te organiziranje i provođenje različitih industrijskih akcija, Matica hrvatskih sindikata i njeni udruženi sindikati zajedničkim naporima već dugo godina uspješno se zalažu za zaštitu i unapređenje radnih, socijalnih i sindikalnih prava i sloboda svojih članova.

Želimo naglasiti našu aktivnu ulogu u procesu donošenja novog Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama, sudjelovanje na svim važnim sastancima po pitanju tog Zakona te činjenicu da smo, zajedno sa ostalim čelnim sindikatima javnih službi u Matici hrvatskih sindikata, svojim prijedlozima i velikim naporima izborili ogromna poboljšanja u sadržaju Zakona na dobrobit svih radnika u sustavu javnih službi. I nadalje ćemo svojim prijedlozima, inicijativama i angažmanom u podružnicama, kao i u našoj sindikalnoj središnjici, biti aktivni u sudjelovanju, kreiranju i odlučivanju o svim važnim budućim pitanjima vezanim za kolektivne ugovore i zakone koji se tiču radnika koje predstavljamo.

Posebno želimo istaknuti da smo svojim radom i argumentiranim prijedlozima u pogledu nove Uredbe o koeficijentima u javnim službama uspjeli promijenjeni i unaprijediti koeficijente samih članova SZZH-a. Upozoravali smo na koeficijente Prvostupnika i obrazlagali njihovo nezadovoljstvo visinom predloženog koeficijent te ukazivali na nužnost pravednog dodjeljivanja koeficijenata pojedinim Prvostupnicima obzirom na posebne uvjete rada. U suradnji s Maticom hrvatskih sindikata i drugim sindikatima zdravstva udruženima u Maticu, uspjeli smo ispraviti nepravdu i koeficijente barem malo povećati. Budući da Matica hrvatskih sindikata kao reprezentativna sindikalna središnjica ima svog predstavnika u Vijeću za praćenje i unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama, tijelu koje temeljem novog Zakona o plaćama ima zadaću pratiti sustav plaća te Vladi RH predlagati promjene platnih razreda, koeficijenata i dodataka na plaću, uvjereni smo da ćemo kroz to važno tijelo uspjeti korigirati i druge nepravde po pitanju koeficijenata i plaća te tako utjecati na daljnje poboljšanje materijalnog položaja radnika u javnim službama.

Unutar Matice hrvatskih sindikata snažno podupiremo suradnju i djelovanje udruženih sindikata na razini sektora (odjela) zdravstva u kojem djeluju svi udruženi sindikati Matice iz područja zdravstva i socijalne skrbi, a koji utvrđuju zajednička stajališta i donose odluke o svim pitanjima značajnim za svoju skupinu djelatnosti te mogu nastupati samostalno i u javnosti i u djelovanju, a uz stalnu podršku cijele Matice kao središnjice. Kroz ovaj oblik djelovanja dodatno se povezuju i jačaju udruženi sindikati iz istog ili sličnog područja djelovanja, promiče se njihovo zajedništvo i zajedničko nastupanje u ostvarivanju zajedničkih ciljeva, koje za posljedicu ima veći pritisak na Vladu RH i poslodavce (za razliku od pojedinačnog pritiska pojedinog sindikata) te samim time i veći stupanj uspješnosti u promicanju, zaštiti i unapređenju prava i interesa članova sindikata, kao i sustava zdravstva i socijalne skrbi općenito. Isto tako, važno je istaknuti i to da Matica hrvatskih sindikata okuplja pet najvećih sindikata koji pregovaraju za Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama. što dovoljno govori o utjecaju Matice i njenih udruženih sindikata na sadržaj i sklapanje kolektivnog ugovora koji je prema broju ugovorenih materijalnih i nematerijalnih prava radnika sigurno jedan od najvažnijih izvora prava za radnike u javnim službama.

Dakle, učlanjenjem u Sindikat zaposlenika u zdravstvu Hrvatske (SZZH) zagarantirano je učinkovito zastupanje interesa radnika, utjecaj na kolektivno pregovaranje, besplatna pravna podrška, solidarnost, obrazovanje i edukacija. Svi pravni postupci koji su vođeni od strane pravnog tima SZZH na sudu su dobiveni, a sindikalni povjerenici i njihovi članovi podružnica SZZH imaju pravo na kraju godine isplatiti povrate članarina (ukoliko ima novčanih sredstava na računu podružnice) jer svaka podružnica dobiva svoj račun i određuje svoje pravilnike za svoje članove podružnica. SZZH je jedan od glavnih organizatora Zdravstvenih sportskih susreta Hrvatske te i u tom segmentu daje pogodnosti za svoje članove, a članovi SZZH uživaju i niz povoljnosti koje je za članove svojih udruženih sindikata ugovorila i sustavno ugovara i Matica hrvatskih sindikata. Aktivnim apliciranjem Matice hrvatskih sindikata na projektne natječaje koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda (3 uspješno provedena EU projekta do sada i priprema apliciranja za novi EU projekt sredinom 2024.), članovi SZZH imaju i mogućnost besplatne edukacije o temama vezanim uz područja radnog prava, zaštite na radu, pitanja kolektivnih ugovora i kolektivnog pregovaranja, uloge sindikalnih organizacija u društvu te o nizu drugih srodnih sadržaja iz područja jačanja socijalnog dijaloga.

Robert Ćibarić, predsjednik Sindikata zaposlenika u zdravstvu Hrvatske i član Malog

vijeća Matice hrvatskih sindikata

Dubravka Vukmirović, sindikalni povjerenik SZZH i član Malog i Velikog vijeća Matice hrvatskih sindikata

Goran Bajs, sindikalni povjerenik SZZH i član Velikog vijeća Matice hrvatskih sindikata

Sanja Šprem, predsjednica Matice hrvatskih sindikata

Mirela Bojić, glavna tajnica Matice hrvatskih sindikata