Sindikat

•••  Sindikat vam osigurava: Pravnu pomoć; Zastupanje u ostvarivanju prava iz rada; Kolektivno pregovaranje  •••

 • Zato što želim biti prijavljen i primati redovitu i poštenu plaću za svoj rad…
 • Zato što ne želim raditi prekovremeno i za taj rad ne biti plaćen…
 • Zato što želim imati pravo na godišnji odmor…
 • Zato što želim da mi poslodavac uplaćuje doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje…
 • Zato što želim imati bolje uvjete rada…
 • Zato što želim imati besplatnu pravnu pomoć ako mi zatreba…
 • Zato što znam kako uz pomoć sindikata mogu zaštititi svoja prava i unaprijediti ih…
 • Zato što znam da nisam sam…
 • Zato što smo zajedno jači!


Sindikat zaposlenika u zdravstvu Hrvatske je samostalna dobrovoljna interesna izvanstranačka udruga radnika u ustanovama i drugim organizacijskim oblicima rada čija je djelatnost zdravstvo i socijalna skrb,zasnovana na načelu demokratskog očitovanja volje članova.

Tijela sindikata

Skupština – izborna skupština svakih 4 g.
Upravni odbor – povjerenici svih podružnica sindikata
Predsjednik upravnog odbora sindikata – reizbor svake 4 g. 
Zamjenik predsjednika upravnog odbora – reizbor 4 g.

Tko se sve može učlaniti u sindikat ?

U sindikat se mogu učlaniti radnici svih struka zaposleni u djelatnosti zdravstva.
U Sindikat se mogu učlaniti i radnici drugih grana, djelatnosti i struka, te osobe na praksi, učenici i studenti, pripravnici i volonteri.

Koji su ciljevi sindikata ?

Radi zaštite gospodarskih i socijalnih interesa zaposlenih članova Sindikatu je prioritetno ostvarivanje slijedećih ciljeva:

 • sklapanje kolektivnih ugovora s poslodavcima i osiguranje provedbe ugovorenih prava na svim razinama
 • organiziranje oblika industrijskih akcija
 • zastupanje svojih članova kod poslodavca, pred sudom,arbitražom i državnim tijelima
 • iniciranje utemeljenja zaposleničkih vijeća, predlaganje lista kandidata za zaposleničko vijeće i suradnja sa zaposleničkim vijećem
 • razvijenje zaposleničkog suodlučivanja i drugih oblika industrijske demokracije; u zaštiti i promicanju prava i interesa svojih članova
 • osiguravanje boljih uvjeta rada i života
 • zaštita prava radnika iz i po osnovi rada
 • pružanje pravne zaštite članstvu u vezi ostvarivanja prava na rad i s osnova rada
 • participacija radnika u donošenju odluka poslodavca i kontroli provođenja tih odluka
 • sudjelovanje u aktivnostima zaštite čovjekove okoline na radu i životne okoline
 • osposobljavanje vlastitog sindikalnog kadra za realizaciju programa
 • međunarodna sindikalna suradnja
 • jačanje i razvijanje sindikalne suradnje i udruživanje sindikata
 • Osigurava pesplatnu pravnu pomoć i zastupanje u ostvarivanju prava iz rada i po osnovi rada – u najbližem središtu županije u kojoj član sindikata živi i radi
 • Daje pomoć obitelji u slučaju smrti člana sindikata
 • Organizira i financira sindikalno obrazovanje i osposobljavanje za sindikalne povjerenike i članove.
 • Sufinancira učestvovanje u sportskim susretima zdravstva i socijalne skrbi.

Član Sindikata ima dužnosti:

 • da se pridržava Statuta i drugih akata Sindikata
 • da aktivno sudjeluje u akcijama Sindikata
 • da redovito plaća članarinu

Sindikalna članarina iznosi 1% odnetto plaće člana Sindikata, a raspodjeljuje se na način da:

 • 80 % ostaje na raspolaganju sindikalnoj podružnici
 • 20 % dostavlja se na račun Centralnog sindikata
 • popunjavanjem i potpisivanjem pristupnice u podružnici Sindikata
 • popunjavanjem ove online pristupnice, te njenim automatskim slanjem na E-mail sindikata.